Pomoc Psychologiczna

 1. Poradnictwo psychologiczne obejmuje:
  – Pomoc w rozwiązywaniu normatywnych reakcji kryzysowych oraz kryzysów sytuacyjnych
  – Asystowanie w procesie podejmowania ważnych decyzji życiowych
  – Doskonalenie własnych umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych
 2. Psychoterapia w naszej ofercie to:
  – indywidualna terapia dzieci, młodzieży i osób dorosłych w sytuacjach zaburzeń i problemów w zakresie funkcjonowania emocjonalnego.
  – terapia rodzin i par nastawiona na poprawę relacji, rozwiązywania kryzysów w związkach, radzenie sobie w sytuacji zagrożenia rozpadem związku.
  pomoc

 

Przykładowe szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysu w rodzinie:

Szkolenia krótkoterminowe – weekendowe (piątek sobota lub sobota niedziela),  w formie warsztatu z naciskiem na   praktyczne umiejętności uczestników/

1. Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu kryzysów

Szkolenie nastawione jest na zdobycie profesjonalnych umiejętności w niesieniu pomocy w rozwiązywaniu normatywnych i sytuacyjnych kryzysów, w asystowaniu ludziom podczas procesu podejmowania ważnych decyzji życiowych. Doradztwo psychologiczne obejmuje też pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych.  Przedstawione będą metody pomocy psychologicznej dla rodziny w kryzysie rozpadu związku , a także innych kryzysów utraty.pomoc

2. Gdy rodzice się rozwodzą – pomoc dziecku

Zajęcia poświęcone będą pracy z dziećmi w sytuacji rozpadu związku ich rodziców. Omówione zostaną etapy przystosowania się wszystkich osób w rodzinie do nowej sytuacji oraz zadania, jakie powinni podjąć rodzice wobec dziecka, aby pomóc jemu i sobie w tym trudnym okresie. Przedstawione będą metody pomocy psychologicznej dla rodziny w tej sytuacji. Przeanalizowane zostaną czynniki leczące w terapii indywidualnej i grupowej, jak również niektóre techniki pracy z dziećmi.

pomoc

3. Systemowa terapia małżeństw i par w oparciu o teorię więzi (2 weekendy)

Terapia małżeństw jest formą pomocy dla par, które podejmują próbę naprawy swojej relacji. Szkolenie poświęcone będzie diagnozie konfliktów i osobistych problemów partnerów, a także przedstawieniu specyfiki tego typu terapii, w oparciu o systemową koncepcję pracy z wykorzystaniem teorii przywiązania. Nastawione jest głównie na naukę praktycznych umiejętności terapeutycznych.

pomoc

4. Praca z rodziną z nastolatkiem w kryzysie

Omówiony zostanie zarówno normatywny kryzys w okresie adolescencji, jak również jego nasilenie w postaci zaburzeń emocjonalnych u nastolatka w tym okresie. Diagnoza poziomu kryzysu oraz systemowa diagnoza rodziny będzie przedmiotem analizy. Z kolei proces pomocy terapeutycznej dla całej rodziny będzie omawiany na przykładach konkretnych kazusów.

pomoc