Planowane szkolenia

Obecnie zapraszamy na dwa Kursy (cykle szkoleń):
1. „Zaburzenia wieku rozwojowego”
2. „Od zamysłu przestępczego do konsekwencji karnych”.
__________________________

Kurs „Zaburzenia wieku rozwojowego”, prowadzony wspólnie przez niekwestionowane autorytety w świecie psychologii: psycholog kliniczną i psychoterapeutkę Wandę Szaszkiewicz oraz psychologa sądowego dr Macieja Szaszkiewicza.

Kurs składa się z cyklu 8 zajęć warsztatowych na temat zagrożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Obejmował będzie całą gamę zaburzeń wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem okresu dojrzewania.
Wiek rozwojowy jest wiekiem ryzyka powstawania różnych zaburzeń. Najważniejsze z nich oraz metody przeciwdziałania będą omówione na kolejnych zajęciach.

Zajęcia odbywać się będą w niewielkiej grupie warsztatowej, dlatego ilość miejsc mocno ograniczona!

Można wziąć udział w całym Kursie, jak i wybierać pojedyncze warsztaty.
Na koniec każdych zajęć otrzymujecie Państwo zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, a dodatkowo, dla tych, którzy wezmą udział we wszystkich zajęciach – Certyfikat Ukończenia Kursu.

Tematy kolejnych zajęć warsztatów) wraz z terminami:
Warsztat I. Prowadzący: Wanda i Maciej Szaszkiewicz – sb. 27.10.18 r.
„Zmieniająca się psychopatologia w zmieniającym się świecie”
Zadania wieku rozwojowego oraz przegląd zaburzeń w kontekście systemowym.

Warsztat II. Prowadząca: Wanda Szaszkiewicz – sb. 24.11.18 r.
„Młodzieńczość – trud istnienia”
Zaburzenia depresyjne, samobójstwa dzieci i młodzieży

Warsztat III. Prowadzący: Maciej Szaszkiewicz lub/i Wanda Szaszkiewicz – sb. 15.12.18 r.
„Jak uchronić dziecko przed nim samym”
Zachowania autodestrukcyjne wśród dzieci i młodzieży

Warsztat IV. Prowadzący: Maciej Szaszkiewicz – sb. 26.01.19 r.
„Chory czy zły”
Zaburzenia zachowania okresu rozwojowego

Warsztat V. Prowadząca: Wanda Szaszkiewicz – sb. 16.02.19 r.
„Czy istnieje lek na lęk?”
Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży

Warsztat VI. Prowadzący: Maciej Szaszkiewicz – sb. 23.03.19 r.
„Nec Hercules contra plures”
Podkultury młodzieżowe

Warsztat VII. Prowadząca: Wanda Szaszkiewicz – kwiecień 2019
„Miss anoreksja”
Zaburzenia odżywiania w okresie dojrzewania

Warsztat VIII – maj 2019. Prowadzący: Maciej Szaszkiewicz lub/i Wanda Szaszkiewicz
„Psychopatologia w kontekście nowych mediów”
Uzależnienia wśród młodzieży

______________

Cykl „Od zamysłu przestępczego do konsekwencji karnych”.

Cykl obejmuje zagadnienia od predyspozycji wrodzonych i wychowania – poprzez źródła i mechanizmy agresji, osobowość i zachowanie przestępców, wpływ grup dewiacyjnych na postawy ich członków, przestępczość zorganizowaną, osobowość i zachowania zabójców, motywację, modus operandi, dewiacje seksualne, profilowanie – do kary pozbawienia wolności, sytuacji człowieka w warunkach więziennych, problemów resocjalizacji i podkultury więziennej.

Przewidywane tematy szkoleń w ramach cyklu:

  1. Profilowanie kryminalne: określanie sylwetki psychofizycznej nieznanych sprawców zabójstw
  2. Praktyczne warsztaty z Profilowania kryminalnego
  3. Osobowość sprawców zabójstw i Modus Operandi
  4. Wpływ grup destrukcyjnych na przestępcze zachowania ich członków i Przejawy patologii społecznej w wybranych podkulturach młodzieżowych
  5. Przestępczość zorganizowana
  6. Psychologia penitencjarna i podkultura więzienna

Informacje o terminach szkoleń będą sukcesywnie zamieszczane na stronie OPSiPP

Uczestnicy  mogą wziąć udział w całym, spójnie tematycznym cyklu, jak również wybierać pojedyncze szkolenia.
Po każdym szkoleniu wręczamy uczestnikom „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia”, a osobom, które ukończą wszystkie sześć szkoleń – wręczymy specjalny CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU.

Nasza oferta skierowana jest do absolwentów i studentów psychologii, pedagogiki, prawa, socjologii oraz wszystkich zainteresowanych psychologią sadową oraz kryminologią.

Szkolenia będą miały charakter teoretyczny oraz warsztatowy, z elementami pracy własnej, analizami przypadków, ćwiczeniem umiejętności praktycznych.

Nasze szkolenia to także idealne rozwiązanie dla placówek, które chcą przeszkolić  pracowników. Dla większej liczby zgłoszonych osób proponujemy szkolenie realizowane w placówce zamawiającego.