Planowane szkolenia

Ośrodek Psychologii Sądowej i Pomocy Psychologicznej (OPSiPP) zaprasza do uczestnictwa w cyklu szkoleń  „Od zamysłu przestępczego do konsekwencji karnych”.

Cykl obejmuje zagadnienia od predyspozycji wrodzonych i wychowania – poprzez źródła i mechanizmy agresji, osobowość i zachowanie przestępców, wpływ grup dewiacyjnych na postawy ich członków, przestępczość zorganizowaną, osobowość i zachowania zabójców, motywację, modus operandi, dewiacje seksualne, profilowanie – do kary pozbawienia wolności, sytuacji człowieka w warunkach więziennych, problemów resocjalizacji i podkultury więziennej.

Przewidywane tematy szkoleń w ramach cyklu:

  1. Profilowanie kryminalne: określanie sylwetki psychofizycznej nieznanych sprawców zabójstw
  2. Praktyczne warsztaty z Profilowania kryminalnego
  3. Osobowość sprawców zabójstw i Modus Operandi
  4. Wpływ grup destrukcyjnych na przestępcze zachowania ich członków i Przejawy patologii społecznej w wybranych podkulturach młodzieżowych
  5. Przestępczość zorganizowana
  6. Psychologia penitencjarna i podkultura więzienna

Informacje o terminach szkoleń będą sukcesywnie zamieszczane na stronie OPSiPP

Uczestnicy  mogą wziąć udział w całym, spójnie tematycznym cyklu, jak również wybierać pojedyncze szkolenia.
Po każdym szkoleniu wręczamy uczestnikom „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia”, a osobom, które ukończą wszystkie sześć szkoleń – wręczymy specjalny CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU.

Nasza oferta skierowana jest do absolwentów i studentów psychologii, pedagogiki, prawa, socjologii oraz wszystkich zainteresowanych psychologią sadową oraz kryminologią.

Szkolenia będą miały charakter teoretyczny oraz warsztatowy, z elementami pracy własnej, analizami przypadków, ćwiczeniem umiejętności praktycznych.

Nasze szkolenia to także idealne rozwiązanie dla placówek, które chcą przeszkolić  pracowników. Dla większej liczby zgłoszonych osób proponujemy szkolenie realizowane w placówce zamawiającego.