Zespół

Dr Maciej Szaszkiewicz
Dr nauk humanistycznych, psycholog sądowy – emerytowany adiunfoto Mackakt i biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych.
Profiler od 30 lat, były psycholog penitencjarny w Areszcie Śledczym. Wykładowca psychologii sądowej w kilku szkołach wyższych (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego) na wydziałach psychologii, pedagogiki, prawa – dla studentów i uczestników studiów podyplomowych.
Prowadził także liczne szkolenia dla sądów, prokuratur i policji.
Posiada rekomendację biegłego sądowego w zakresie psychologii sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z nominacji.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Tajemnice grypserki” oraz „Zabójcy i ich ofiary” (jako współautor).

Mgr Wanda Szaszkiewicz
Specjalistka w zakresie psychologii klinicznej, pełniła rolę konsultanta małopolskiego. Posiada certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także certyfikat superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest również certyfikowanym terapeutą środowiskowym.
Kieruje Zespołem Centrum Psychoterapii w Krakowie. Przez szereg lat pracowala w Zespole Hospitalizacji Domowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także kierowała Zespołem Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia Siemacha.
Psychoterapię prowadzi głównie w nurcie systemowym, szczególnie w pracy z rodziną oraz w terapii par. Prowadzi szkolenia w zakresie psychoterapii i terapii rodzin.
Jest redaktorem pisma Psychoterapia, gdzie zamieszcza sylwetki psychoterapeutów.

Mgr Łukasz Barwiński
Psycholog i pedagog resocjalizacyjny, biegły z zakresu psychologii sądowej.
Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UJ, gdzie finalizuje przygotowywaną pracę doktorską. Certyfikowany terapeuta środowiskowy i specjalista terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej, wykładowca. Na codzień zajmuje się opiniowaniem psychologicznym w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, prowadzi diagnozę psychologiczną, terapię par i rodzin, a także prowadzi zajęcia dla studentów psychologii oraz szkolenia z obszaru psychologii klinicznej i sądowej.

Mgr Agnieszka Czuszkiewiczzespol

Mgr Małgorzata Kowanetz

Mgr Kamila Wierba

Mgr Beata Zadumińska

Mgr Beata Krzyżanowska

Mgr Piotr Szaszkiewicz